Chouette Gauche

Chouette Gauche

Thứ Hai, 12 tháng 12, 2011

DO ĐÌNH CÔNG, KHÔNG CÓ CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH NGÀY 12/12/2011


Kể từ ngày 28/11/2011, một bộ phận nhà báo và nhân viên kỹ thuật của RFI đình công để phản đối dự án sáp nhập RFI với một đài truyền hình. Do vậy, nội dung và thời lượng của chương trình phát thanh không được bảo đảm như thường lệ. Mong quý vị thông cảm.

Mời quý vị vào trang RFI Tiếng Việt để xem tin.

Xem tin trên website RFI Tiếng Việt

Hoặc Bấm vào đây