Chouette Gauche

Chouette Gauche

Thứ Năm, 3 tháng 9, 2009

ĐÌNH CÔNG


Sau gần hai tháng hè tạm hoãn đình công, kể từ hôm qua, 02/09/2009,
một bộ phận nhân viên kỹ thuật của RFI lại tiếp tục ngưng làm việc,
để phản đối kế hoạch sa thải nhân viên của ban giám đốc.
Do vậy, chương trình phát thanh không được thực hiện.
Xin cáo lỗi cùng quý vị.