Chouette Gauche

Chouette Gauche

Thứ Hai, 13 tháng 7, 2009


Ngày 10/07/2009, các công đoàn RFI ra thông báo :
Tạm ngưng đình công trong dịp hè.
Chương trình phát thanh từng bước được phục hồi.


TRUY NẠP CHƯƠNG TRÌNH

Chủ Nhật, 12 tháng 7, 2009


Ngày 10/07/2009, các công đoàn RFI ra thông báo :
Tạm ngưng đình công trong dịp hè.
Chương trình phát thanh từng bước được phục hồi.


TRUY NẠP CHƯƠNG TRÌNH

Thứ Bảy, 11 tháng 7, 2009


Ngày 10/07/2009, các công đoàn RFI ra thông báo :
Tạm ngưng đình công trong dịp hè.
Chương trình phát thanh từng bước được phục hồi.


TRUY NẠP CHƯƠNG TRÌNH

Thứ Sáu, 10 tháng 7, 2009

ĐÌNH CÔNG


Một bộ phận nhân viên kỹ thuật của RFI tiếp tục đình công.
Do vậy, chương trình phát thanh không được thực hiện.
Xin cáo lỗi cùng quý vị.

Thứ Năm, 9 tháng 7, 2009

ĐÌNH CÔNG


Một bộ phận nhân viên kỹ thuật của RFI tiếp tục đình công.
Do vậy, chương trình phát thanh không được thực hiện.
Xin cáo lỗi cùng quý vị.

Thứ Tư, 8 tháng 7, 2009

ĐÌNH CÔNG


Một bộ phận nhân viên kỹ thuật của RFI tiếp tục đình công.
Do vậy, chương trình phát thanh không được thực hiện.
Xin cáo lỗi cùng quý vị.

Thứ Ba, 7 tháng 7, 2009


Một bộ phận nhân viên kỹ thuật của RFI tiếp tục đình công.
Nhưng chương trình phát thanh hôm nay vẫn được thực hiện.


TRUY NẠP CHƯƠNG TRÌNH

Thứ Hai, 6 tháng 7, 2009

ĐÌNH CÔNG


Một bộ phận nhân viên kỹ thuật của RFI tiếp tục đình công.
Do vậy, chương trình phát thanh không được thực hiện.
Xin cáo lỗi cùng quý vị.

Chủ Nhật, 5 tháng 7, 2009

ĐÌNH CÔNG


Một bộ phận nhân viên kỹ thuật của RFI tiếp tục đình công.
Do vậy, chương trình phát thanh không được thực hiện.
Xin cáo lỗi cùng quý vị.

Thứ Bảy, 4 tháng 7, 2009

ĐÌNH CÔNG


Một bộ phận nhân viên kỹ thuật của RFI tiếp tục đình công.
Do vậy, chương trình phát thanh không được thực hiện.
Xin cáo lỗi cùng quý vị.

Thứ Sáu, 3 tháng 7, 2009


Một bộ phận nhân viên kỹ thuật của RFI tiếp tục đình công.
Nhưng chương trình phát thanh hôm nay vẫn được thực hiện.


TRUY NẠP CHƯƠNG TRÌNH

Thứ Năm, 2 tháng 7, 2009


Một bộ phận nhân viên kỹ thuật của RFI tiếp tục đình công.
Nhưng chương trình phát thanh hôm nay vẫn được thực hiện.


TRUY NẠP CHƯƠNG TRÌNH

Thứ Tư, 1 tháng 7, 2009

ĐÌNH CÔNG


Một bộ phận nhân viên kỹ thuật của RFI tiếp tục đình công.
Do vậy, chương trình phát thanh không được thực hiện.
Xin cáo lỗi cùng quý vị.